Inhoud van de cursussen

Cursus A - De lumbale wervelkolom

Course A

Cursus A - De Lumbale Wervelkolom

Een 4-daagse inleiding in de methode en nadere uitwerking voor de lumbale wervelkolom.

Omschrijving

Naast lezingen, groepswerk, demonstraties van technieken en praktijk, worden patiënten met lage rugklachten, met/zonder uitstralende pijn, onderzocht en behandeld. De theoretische aspecten en de behandelconcepten van de McKenzie methode worden gepresenteerd en besproken. De indeling in de drie patiënten categorieën, het Posturaal syndroom, het Dysfunktie syndroom en het Derangement syndroom worden gedetailleerd behandeld. De behandelplannen, geschikt voor deze syndromen, worden uitgelegd. Hierbij ligt de nadruk op de zelf-behandeling door de patiënt. De klinische effectiviteit en beperkingen van de McKenzie aanpak in relatie tot de lumbale wervelkolom worden gedemonstreerd aan de hand van de behandeling van patiënten op opeenvolgende dagen

Doel:

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

 1. Op correcte wijze het McKenzie concept toe te passen bij een patiënten met lage rugklachten. 
 2. Onderscheid te maken tussen de drie syndromen ( Posturaal, Dysfunctie en Derangement), zoals door McKenzie beschreven in relatie tot lage rugklachten. 
 3. Voor elk van de drie syndromen en hun subclassificaties een juist behandelplan op te stellen en uit te voeren, alsmede de juiste profylactische maatregelen te nemen. 
 4. Aan te geven wanneer progressie in interventies, zoals door McKenzie beschreven, noodzakelijk is om de symptomen van de patiënt te doen verdwijnen. 

Algemeen

 • De inschrijfkosten omvatten koffie/thee/lunch, syllabus en accreditatiekosten.
 • Inschrijfkosten te betalen binnen 14 dagen na bevestiging van plaatsing.
 • Cursuskosten dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
 • Bij inschrijving voor de gehele opleiding MDT, inclusief examen en examentraining, betaal je € 3350 cursusgeld en éénmalig € 300 inschrijfgeld. Je bespaart hiermee € 540! Als je hiervoor kiest meldt je dan aan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier onder het cursusaanbod bij 'info voor therapeuten' óf stuur een mail naar cursus@mckenzie.nl zodat wij het administratief in orde kunnen maken.
 • Voor de Belgische collega’s bestaat de mogelijkheid om  gebruik te maken van de KMO portefeuille (30% subsidie Vlaamse overheid)

Cursustijden

van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten en accreditatie

De inschrijfkosten omvatten: koffie/thee/lunch, syllabus en accreditatiekosten.

Cursus / Examen      Kosten              Accreditatie         
    Alg. Pr. / MT.
Hele opleiding MDT    
Inschrijfkosten € 300  
Cursuskosten A-B-C-D, incl. examen    
en examentraining € 3350 KNGF 152 punten
Keurmerk 108 punten
     
1e leerjaar    
Inschrijfkosten (A+B)   € 150,-   
Cursuskosten (A+B) € 1720,-  
- Deel A   KNGF 30 punten
Keurmerk 30 punten
- Deel B   KNGF 30 punten
Keurmerk 26 punten


Alleen Module A : Inschrijfkosten € 150; Cursuskosten € 860

Vind nu een cursus

Cursus B - De cervicale en thoracale wervelkolom

Course B

Cursus B - De cervicale en thoracale wervelkolom

Een 4-daagse cursus voor de cervicale en thoracale wervelkolom.

Omschrijving

De opzet is identiek aan die van de A cursus en bestaat uit lezingen, groepswerk, demonstraties van technieken en praktijk. Er worden patiënten onderzocht en behandeld met cervicale/thoracale klachten, met/ zonder uitstralende pijn. Zowel het concept van de Mechanische Diagnose en Therapie, als de indeling in de drie syndromen worden opnieuw besproken. Ook hier worden de toegepaste behandelplannen, met nadruk op de zelf-behandelings technieken, aangegeven. Tevens worden de cervicale hoofdpijn en trauma aan de cervicale wervelkolom ("whip-lash") besproken.

De klinische effectiviteit en beperkingen van de McKenzie aanpak in relatie tot de cervicale en thoracale wervelkolom worden gedemonstreerd aan de hand van de behandeling van patiënten op opeenvolgende dagen.

Doel:

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

 1. Op correcte wijze het McKenzie concept toe te passen bij patiënten met cervicale of thoracale klachten. 
 2. Onderscheid te maken tussen de drie syndromen, zoals door McKenzie beschreven, in relatie tot de cervicale en thoracale wervelkolom. 
 3. Bij klachten van de cervicale en thoracale wervelkolom voor elk van deze drie syndromen en hun subclassificaties een correct behandelplan op te stellen en uit te voeren, alsmede de juiste profylactische maatregelen te nemen. 
 4. Aan te geven wanneer progressie in interventies, zoals door McKenzie beschreven, noodzakelijk is om de symptomen van de patiënt te doen verdwijnen. 

Toelatingseisen

In het bezit zijn van een officieel certificaat van deel A, Men moet deel A minimaal vier maanden en maximaal twee jaar geleden gevolgd hebben.

Algemeen

 • De inschrijfkosten omvatten koffie/thee/lunch, syllabus en accreditatiekosten.
 • Inschrijfkosten te betalen binnen 14 dagen na bevestiging van plaatsing.
 • Cursuskosten dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
 • Bij inschrijving voor de gehele opleiding MDT, inclusief examen en examentraining, betaal je € 3350 cursusgeld en éénmalig € 300 inschrijfgeld. Je bespaart hiermee € 540! Als je hiervoor kiest meldt je dan aan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier onder het cursusaanbod bij 'info voor therapeuten' óf stuur een mail naar cursus@mckenzie.nl zodat wij het administratief in orde kunnen maken.
 • Voor de Belgische collega’s bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de KMO portefeuille (30% subsidie Vlaamse overheid)

Cursustijden

van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten en accreditatie

De inschrijfkosten omvatten: koffie/thee/lunch, syllabus en accreditatiekosten.

Cursus / Examen      Kosten              Accreditatie         
    Alg. Pr. / MT.
Hele opleiding MDT    
Inschrijfkosten € 300  
Cursuskosten A-B-C-D, incl. examen    
en examentraining € 3350 KNGF 152 punten
Keurmerk 108 punten
     
1e leerjaar    
Inschrijfkosten (A+B)   € 150,-   
Cursuskosten (A+B) € 1720,-  
- Deel A   KNGF 30 punten
Keurmerk 30 punten
- Deel B   KNGF 30 punten
Keurmerk 26 punten


Alleen Module B : Inschrijfkosten € 150; Cursuskosten € 860

Vind nu een cursus

Cursus C - Gevorderde lumbale wervelkolom en onderste extremiteiten

Course C

Cursus C - Gevorderde lumbale wervelkolom en onderste extremiteit

4-daagse 'Problem Solving' cursus lumbale wervelkolom, differentiaal diagnostiek lumbaal/ SI/ heup en MDT onderste extremiteit.

Omschrijving

Deze vierdaagse cursus is een praktische workshop met het accent op studenten participatie in probleem oplossing. Problemen en moeilijkheden, die de cursist zelf ondervonden heeft in de praktijk, worden besproken.

Er wordt nader ingegaan op differentiaal diagnostiek van lumbaal,SI-gewricht en heup.

MDT voor de onderste extremiteit wordt uitgewerkt in theorie en praktijk.

Dit alles komt aan bod in lezingen, workshops,casuïstiek, praktijk van diverse manueel therapeutische technieken en patiënten demonstraties met hun follow-up behandelingen. 

Doel:

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

 1. Veel voorkomende problemen, die kunnen ontstaan bij het onderzoek en bij de indeling in categorieën, te herkennen en te corrigeren, binnen het McKenzie concept, van de lumbale wervelkolom en onderste extremiteit.
 2. Differentiaal diagnostische testen voor lumbaal, SI en heupgewricht uit te voeren en te interpreteren.
 3. Veel voorkomende problemen in de behandelingsopbouw te herkennen en te corrigeren.
 4. Te kunnen bepalen of het gebruik van manueel therapeutische technieken,voor delumbale wervelkolom SI gewrichten en onderste extremiteit, noodzakelijk is.
 5. Een aantal manueel therapeutische technieken aan de wervelkolom en de onderste extremiteit toe te passen.

Toelatingseisen

In het bezit zijn van een officieel certificaat van deel A, Men moet deel A minimaal vier maanden en maximaal twee jaar geleden gevolgd hebben.

Algemeen

 • De inschrijfkosten omvatten koffie/thee/lunch, syllabus en accreditatiekosten.
 • Inschrijfkosten te betalen binnen 14 dagen na bevestiging van plaatsing.
 • Cursuskosten dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
 • Bij inschrijving voor de gehele opleiding MDT, inclusief examen en examentraining, betaal je € 3350 cursusgeld en éénmalig € 300 inschrijfgeld. Je bespaart hiermee € 540! Als je hiervoor kiest meldt je dan aan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier onder het cursusaanbod bij 'info voor therapeuten' óf stuur een mail naar cursus@mckenzie.nl zodat wij het administratief in orde kunnen maken.
 • Voor de Belgische collega’s bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de KMO portefeuille (30% subsidie Vlaamse overheid)

Cursustijden

van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten en accreditatie

De inschrijfkosten omvatten: koffie/thee/lunch, syllabus en accreditatiekosten.

Cursus / Examen      Kosten              Accreditatie         
    Alg. Pr. / MT.
Hele opleiding MDT    
Inschrijfkosten € 300  
Cursuskosten A-B-C-D, incl. examen    
en examentraining € 3350 KNGF 152 punten
Keurmerk 108 punten
     
2e leerjaar    
Inschrijfkosten (C+D)   € 150  
Cursuskosten (C+D) € 1720  
- Deel C   KNGF 30 punten
Keurmerk 26 punten
- Deel D   KNGF 30 punten
Keurmerk 26 punten


Alleen Module C : Inschrijfkosten € 150; Cursuskosten € 860

Vind nu een cursus

Cursus D - Gevorderde cervicale en thoracale wervelkolom en bovenste extremiteiten

Course D

Cursus D - Gevorderde cervicale wervelkolom en bovenste extremiteit

4-daagse 'Problem Solving' cursus cervicale en thoracale wervelkolom, differentiaal diagnostiek cervicaal/ glenohumeraal/ AC/ SC en MDT bovenste extremiteit.

Omschrijving

Deze vierdaagse cursus is een praktische workshop waarin het accent ligt op de participatie van de cursist in gevorderde probleem oplossing.

Problemen en moeilijkheden die de deelnemers ondervonden hebben in de praktijk, worden behandeld. Essentiële aspecten in relatie tot de manipulatieve therapie in het algemeen en indicaties/contra-indicaties voor het gebruik van manipulatieve technieken in het bijzonder,worden gedetailleerd besproken.

"Mid-range" en gevorderde "end-range" technieken voor de thoracale en cervicale wervelkolom worden aangeleerd en geoefend.

Er wordt nader ingegaan op differentiaal diagnostiek van thoracaal, cervicaal, schoudergewricht, AC en SC.

MDT voor de bovenste extremiteit wordt uitgewerkt in theorie en praktijk.

Dit alles komt aan bod in lezingen, workshops,casuïstiek, praktijk van diverse manueel therapeutische technieken en patiënten demonstraties met hun follow-up behandelingen. 

Doel:

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

 1. Veel voorkomende problemen, die kunnen ontstaan bij het onderzoek en bij de indeling in categorieën, te herkennen en te corrigeren, binnen het McKenzie concept op gevorderden niveau.
 2. Praktische indicaties vast te stellen voor gevorderde therapeutische technieken in de thoracale, cervicale wervelkolom en bovenste extremiteit
 3. En contra-indicaties vast te stellen voor het gebruik bij therapeutische technieken bij de behandeling van wervelkolom patiënten.
 4. Een aantal manueel therapeutische technieken aan de wervelkolom en bovenste extremiteit toe te passen. 

Toelatingseisen

In het bezit zijn van een officieel certificaat van deel A, B en C.

Algemeen

 • De inschrijfkosten omvatten koffie/thee/lunch, syllabus en accreditatiekosten.
 • Inschrijfkosten te betalen binnen 14 dagen na bevestiging van plaatsing.
 • Cursuskosten dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
 • Bij inschrijving voor de gehele opleiding MDT, inclusief examen en examentraining, betaal je € 3350 cursusgeld en éénmalig € 300 inschrijfgeld. Je bespaart hiermee € 540! Als je hiervoor kiest meldt je dan aan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier onder het cursusaanbod bij 'info voor therapeuten' óf stuur een mail naar cursus@mckenzie.nl zodat wij het administratief in orde kunnen maken.
 • Voor de Belgische collega’s bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de KMO portefeuille (30% subsidie Vlaamse overheid)

Cursustijden

van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten en accreditatie

De inschrijfkosten omvatten: koffie/thee/lunch, syllabus en accreditatiekosten.

Cursus / Examen      Kosten              Accreditatie         
    Alg. Pr. / MT.
Hele opleiding MDT    
Inschrijfkosten € 300  
Cursuskosten A-B-C-D, incl. examen    
en examentraining € 3350 KNGF 152 punten
Keurmerk 108 punten
     
2e leerjaar    
Inschrijfkosten (C+D)   € 150  
Cursuskosten (C+D) € 1720  
- Deel C   KNGF 30 punten
Keurmerk 26 punten
- Deel D   KNGF 30 punten
Keurmerk 26 punten


Alleen Module D : Inschrijfkosten € 150; Cursuskosten € 860

Vind nu een cursus

Credential Examen

Het succesvol behalen van het Credential Examen geeft aan dat de therapeut voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden opgelegd door het Internationale McKenzie Instituut (MII) voor het erkennen van basis competentie in Mechanische Diagnose en Therapie® (MDT).

Het examen bestaat uit verschillende testmethodes met zowel geschreven als praktijkonderdelen, ingericht op het beoordelen van de klinische kennis en vaardigheden ontwikkeld door de therapeut gedurende het post-graduate cursuscurriculum. Diegenen die het examen behalen, mogen de initialen ‘Cert. MDT’ gebruiken en worden toegevoegd aan de online ‘Therapist Locator’ voor mensen die op zoek zijn naar een gecertificeerd MDT aanbieder.

Na bevestigde examen registratie, krijgt u toegang tot verdere video’s over MDT Procedures.

Toelatingseisen

 • Behalen van Deel A-D
 • Geregistreerd therapeut of licentiehouder
 • Twee jaar klinische ervaring

De zeven hoofdvakken van de Klinische Competenties zijn:

 • Voorgeschiedenis
 • Onderzoek
 • Conclusie
 • Principe van Behandeling
 • Herbeoordeling
 • Profylaxe
 • Practitioner procedures

De voordelen van een Gecertificeerd McKenzie therapeut zijn:

 • Diegenen die het Credential Examen behalen, worden toegevoegd aan onze online ‘Therapist Locator’ databank met gekwalificeerde therapeuten, om drie jaar lang potentiele verwijzingen te ontvangen.
 • Erkenning van uw expertise en groei van onze professionele status onder uw collega’s, uw faculteit, gemeenschap, verwijzende professionals, industrie en derde partijen.
 • Verzoeken voor betrokkenheid bij doorlopende uitkomststudies en onderzoeksprojecten.
 • Om in de toekomst de uitvoering van MDT op het hoogste niveau te garanderen, moeten therapeuten voldoen aan voortdurende onderwijsvoorwaarden om deel uit te blijven maken van het patiënt verwijzingsnetwerk:  

  Klik hier voor MDT Certificatie CE Standaard Procedure 

Cursus E - MDT van de extremiteiten

Course E

MDT – Advanced extremiteiten cursus

Deze intensieve 2-daagse cursus (14 uur) zal zich richten op verdieping van de principes van MDT McKenzie bij perifere klachten, voortbordurend op hetgeen al aan bod is gekomen tijdens de C en D-cursussen. De cursus wordt aangeboden in de vorm van klinisch redeneren, problem solving, case studie analyse, patiëntendemonstraties en techniektraining.

Doel van de cursus

 1. Na de cursus kun je de 3 syndromen onderscheiden bij perifere klachten, zoals door MDT McKenzie beschreven ( posturaal, dysfunctie en derangement).
 2. Na de cursus kun je ieder syndroom en hun subclassificaties adequaat behandelen.
 3. Na de cursus ben je in staat om principes van ‘force progressions’ en ‘force alternatives’ toe te passen
 4. Na de cursus ben je in staat de patiënt te assisteren bij het vormen en onderhouden van zijn/haar zelfbehandelingsprotocol om zo de individuele doelen van de patiënt te bereiken
 5. Na de cursus ben je in staat de niet mechanische pathologie te onderscheiden van de mechanische syndromen en hiervoor het gepast advies te geven.

Voorwaarden

Het gevolgd hebben van de officiële Mckenzie part C en D cursus

Voorbereiding op de cursus

Voor een optimale voorbereiding is het zinnig de hand-outs van Parts C and D ( betreffende extremiteiten) en het boek: The Human Extremities - Mechanical Diagnosis and Therapy, door te lezen.

Examentraining Dag -

De examentraining dag is een speciale workshop om je voor te bereiden voor het komende examen. Tijdens deze dag komen een aantal zaken aan bod, zoals force progressions, force alternatives en techniektraining. Natuurlijk is er veel ruimte voor het stellen van vragen. Kortom de puntjes op de ‘i’ zetten. Deze dag wordt ongeveer een maand van tevoren gehouden zodat je nog tijd genoeg hebt om je gedegen voor te bereiden op het examen.

De kosten voor de examentraining dag en het examen zijn €450, inclusief inschrijfgeld.