Over McKenzie Benelux

Terug naar overzicht

Vacature Penningmeester

Ben jij goed met cijfertjes, draag je het McKenzie Institute Benelux een warm hart toe en zou je je bestuurlijke ervaring willen uitbreiden of juist opbouwen?

Stuur dan je CV en motivatie naar voorzitter@mckenzie.nl. 

Omschrijving vacature en taken penningmeester: 

Vanwege een verschuiving binnen het dagelijks bestuur van het McKenzie Institute Benelux zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Het MIB bestaat uit  een voorzitter, penningmeester, secretaris NL en secretaris BE, bestuurslid Media, 3 faculty leden (lees: docenten) en het cursussecretariaat. Daarnaast hebben we een registratie commissie en een paar vrijwilligers die zich bezig houden met het maken van de nieuwsbrief.

De taak van penningmeester vergt ongeveer 2-4 uur per week met een piekmoment in het begin van het jaar, omdat dan de jaarrekening en de begroting gemaakt moet worden.

De taken bestaan uit:

-        Verwerken bankafschriften
-        Declaraties van DB en faculty ontvangen, controleren en betaalbaar stellen
-        Begroting maken
-        Bijhouden uitgaven versus inkomsten gedurende het jaar
-        Jaarrekening maken + presenteren binnen het DB
-        Opmaken Levy (afdracht aan MII) en betaalbaar stellen
-        Factureren aan derden
-        Evt. ander zaken die bij een bestuursfunctie horen

Natuurlijk is er sprake van enige financiële tegemoetkoming in de vorm van reiskosten vergoeding en een tegemoetkoming voor de vergaderuren. De vergaderfrequentie zal ongeveer 4-5 x per jaar zijn en evt. een paar keer online indien de aanwezigheid van de penningmeester gewenst is.

Wij zijn op zoek naar een bestuurder, dus niet alleen een uitvoerende. We willen dat je meedenkt in het team en dat je komt met ideeën om het MIB naar een hoger plan te tillen.