Cursussen Algemene informatie

Het programma:

Deel A + elearning 

De Lumbale Wervelkolom
een 4-daagse inleiding in de methode en nadere uitwerking voor de lumbale wervelkolom. Klik hier voor de cursus doelstellingen en inhoud in details.

Deel B + elearning

De Cervicale & Thoracale Wervelkolom
een 4-daagse cursus voor de cervicale en thoracale wervelkolom.  Klik hier voor de cursus doelstellingen en inhoud in details.

Deel C

4-daagse 'Problem Solving' cursus lumbale wervelkolom, differentiaal diagnostiek lumbaal/ SI/ heup en MDT onderste extremiteit.  Klik hier voor de cursus doelstellingen en inhoud in details.

Deel D

4-daagse 'Problem Solving' cursus cervicale en thoracale wervelkolom, differentiaal diagnostiek cervicaal/ glenohumeraal/ AC/ SC en MDT bovenste extremiteit.  Klik hier voor de cursus doelstellingen en inhoud in details.

Deel E

Deze intensieve 2-daagse cursus (14 uur) zal zich richten op verdieping van de principes van MDT McKenzie bij perifere klachten, voortbordurend op hetgeen al aan bod is gekomen tijdens de C en D-cursussen.  Klik hier voor de cursus doelstellingen en inhoud in details.

Examen

Is facultatief en duurt 1 dag. Het examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Beiden moeten met goed gevolg afgelegd worden.

 

NIEUW EN UNIEK

Vanaf november 2022 wordt er een e-learning aangeboden.

Met deze inleidende e-learning kunt u basisdefinities en concepten verwerven voordat u de face-to-face training bijwoont, zodat u meer tijd kunt besteden aan interactieve workshops, praktische oefeningen en rollenspellen.

De globale opzet van de A- en B-cursus bestaat uit:

  • lezingen
  • groepswerk
  • patiënten demonstraties
  • eigen werk en praktijk, "hands-off" trainingen

In de praktische workshops van de C- en D-cursus wordt in kleine groepen gewerkt aan probleem oplossing en technieken:

  • aan de hand van enerzijds discussie met de deelnemers over de theorie en de praktijk van de methode, anderzijds
  • aan de hand van "assessment-formulieren", die door de cursist zijn aangeboden
  • "hands-on" trainingen, technieken
  • patiënten demonstraties en/of patiënten onderzoek en behandeling door cursisten

Ter voorbereiding op deze cursussen ontvangt de deelnemer enige tijd vooraf studie materiaal. Deze thuisstudie vormt een wezenlijk onderdeel van de cursussen.

De opleiding is opgezet in de vorm van modules. Men moet met de A starten en met de D of E eindigen voordat er examen gedaan kan worden. Het maakt niet uit of tussendoor eerst de B- of de C-cursus gevolgd wordt. Er gelden wel minimale tijdsintervallen tussen de cursussen van minstens drie maanden.

Als afsluiting van de opleiding bestaat de mogelijkheid om, op vrijwillige basis, het Credentialing Examen af te leggen. Na het behalen van dit afsluitend praktisch en theoretisch examen, wat een hele dag duurt, wordt men opgenomen in het nationale en internationale register. Het behalen van het Credentialing Examen is eveneens een vereiste om toegelaten te worden tot de, universitair georganiseerde, vervolgopleiding. Het vervolg leidt op tot 'maximum competence' in MDT McKenzie, wat tevens een voorwaarde is om te starten met de docentenopleiding.