Privacy Statement

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 WIE ZIJN WE

Wij zijn McKenzie Institute Belgium (scholingsaanbieder). Wij zijn gevestigd met ons secretariaat te Maasmechelen, Deken Bernardstraat 21, B-3630 België en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

 VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

CURSISTEN

Wij verzamelen en verwerken gegevens van personen (cursisten) die gebruik maken van onze scholingen. 

BEZOEKERS EN GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE

Als u onze website bezoekt verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het McKenzie Institute Benelux maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

LEVERANCIERS

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten van het MIB, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als;

 • u uw gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • u zich op andere wijze aanmeldt als cursist;
 • u gebruik maakt van onze scholingen;
 • als anderen (bijv. werkgever) persoonlijke informatie over u met ons delen en/of u aanmelden voor onze scholingen. 

 WAAROM VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten, waaronder de opleiding MDT McKenzie (cursus A-E, examentraining en examen), herregistratiedagen MDT McKenzie en symposia/conferenties/congressen/lezingen.

 

Deze informatie verwerken we;

 • om onze dienstverlening richting u als cursist goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan de contractuele verplichting die wij hebben met het McKenzie Institute International;
 • om te voldoen aan de contractuele verplichting die wij hebben met de KMO portefeuille (België);
 • om met u te communiceren;
 • om onze database op orde te houden, zodat wij weten welke cursussen u in het verleden gevolgd heeft. Achterliggende doel hiervan is kwaliteitsbewaking. 

 MET WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Het McKenzie Institute Belgium kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers;

 • McKenzie Institute International  
 • KNGF
 • Keurmerk
 • NVOMG
 • PQK België
 • Qfor  KMO-portefeuille (Vlaanderen, België)
 • Qfor Chèques-Formation (Wallonië, België)
 • Samenwerkende organisaties SERK België, Fothema België e.a. 
 • Incassobureau

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van uw toestemming of onze contractuele verplichtingen.

 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw wensen of om te voldoen aan meer specifieke vragen. Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende persoonsgegevens:

Bij inschrijving;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum en geslacht
 • Het afstudeerjaar en eventueel eerder gevolgde cursussen bij ons

McKenzie Institute Belgium legt géén bijzondere persoonsgegevens vast. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.   

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens in een database voor een periode van minimaal 10 jaar conform de eis van de KMO-portefeuille. 

Daarna worden uw gegevens in een inactief bestand gezet zodat we gedane scholingen nog kunnen raadplegen voor het geval daar vraag naar mocht zijn vanuit eerder genoemde instanties. 

 UW RECHTEN

U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een contractuele of wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van uw gegevens;
 • intrekking van gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

McKenzie Institute Belgium doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

U dient zich ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. 

Vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement kunt u mailen naar secretary@mckenzie.be