Home

De McKenzie Methode® van Mechanische Diagnose en Therapie®

Deze methode kenmerkt zich door een actieve patiënt-betrokkenheid en wordt door therapeuten over de hele wereld gebruikt voor het beoordelen, behandelen, informeren en motiveren van patiënten met rug-, nek- en gewrichtsklachten.

 

----------------------------------------------

Belangrijke mededeling: 

Splitsing MIB

Na weloverwogen beraad binnen het bestuur van het McKenzie Institute Benelux, hebben we besloten over te gaan tot splitsing van het MIB naar
McKenzie Institute Belgium (MIBe) en McKenzie Instituut Nederland (MINL)

Door de jaren heen heeft zich in Wallonië een voortvarende McKenzie afdeling gevormd. Hierdoor werd het tijd om ons te bezinnen over de toekomst van MDT in de Benelux

Om te komen tot een optimale vertegenwoordiging van MDT in België en Nederland, zien we voordelen van een splitsing in ons instituut.
Hierdoor is het gemakkelijker om in te spelen op specifieke noden van de 2 landen zoals PR, accreditatie, aansluiting op de verschillen in zorgsystemen, cultuur en taal.

Uiteraard blijven de twee branches nauw samenwerken waar mogelijk.

Wat gaat u merken van deze splitsing:

Als het goed is bijna niets, behalve dat verdere correspondentie vanaf 1 januari vanuit de Belgische vzw MIBe zal verlopen.

 

 

 

 

 

Tijd voor verandering en vernieuwing, dat dachten deze drie heren: Serge Lerou, Laurent Romedenne en David Vandeput. Al jaren gepassioneerd bezig met de MDT McKenzie methode en leden van de Benelux-tak als bestuurders en docent van het Instituut en nu klaar om de Belgische tak te vertegenwoordigen bij het McKenzie Institute International: de oprichting van het McKenzie Institute Belgium is een feit.

----------------------------------------------